ELEVENES


U septembru 2022. godine je montirana prefabrikovana AB konstrukcija za objekat ELEVENES u Subotici, površine 2.000  ㎡.

  • Subotica

  • ELEVENES

  • 2022

  • 2.000  ㎡