Aktuelni projekti

MINTH AUTOMOTIVE

Sa firmom KONSTRUKTOR KONSALTING doo, kao nosiocem celokupnog projekta, ugovoreno je izvođenje prefabrikovane armirano-betonske konstrukcije na objektima 1. faze, čija površina iznosi oko 65.000 ㎡.