Fabrika za flaširanje vode


U selu Banjica pored Kosjerića se gradi najsavremenija Fabrika za flaširanje vode.Prefabrikovana armirano-betonska konstrukcija je prilagođena zahtevima tehnologije i uslovima transporta do gradilišta.Ukupna korisna površina objekta je oko 5.000 m2.

  • Kosjerić

  • FABRIKA VODE ST.JOHN'S

  • 2014

  • 4500   ㎡