Poslovni objekat trgovinske namene za zakupca IDEA


U februaru 2014. godine izvršena je proizvodnj ai montaža armirano-betonske konstrukcije za Polsovni obejkat za zakupca IDEA u Temrrinu . Ukupna površina objekata je 1.500 m2

  • Temerin

  • IDEA

  • 2014

  • 1471   ㎡