Minth Automotive


Sa firmom KONSTRUKTOR KONSALTING doo, kao nosiocem celokupnog projekta, ugovoreno je izvođenje prefabrikovane armirano-betonske konstrukcije na objektima 1. faze, čija površina iznosi oko 65.000  ㎡.

  • Loznica

  • Minth Automtive

  • 2019

  • 65000  ㎡