Dogradnja Nemačke škole


U okviru dogradnje Nemačke škole na Senjaku u Beogradu isporučena je montažna AB konstrukcija za objekat „Fiskulturna sala sa kabinetima“. Fisakulturna sala je smeštena u prizemlju objekta, a kabineti na spratu. Međuspratna konstrukcija je od olakšanih prednapregnutih ploča raspona 15,0 m. Objekat je realizovan uz profesionalnu I stručnui saradnju sa glavnim izvođačem radova GRAĐEVINAR doo Beograd i projektantskim timom iz KULA PROJEKT, takođe iz Beograda. Zbog ograničenog prostora za manipulaciju i zahteva investitora da se novi objekat poveže sa postojećom školom, montaža konstrukcije je zahtevala je veliku logističku veštinu.

  • BEOGRAD

  • NEMAČKA ŠKOLA-SPORTSKA SALA

  • 2014

  • 1600   ㎡