NOLE AGRO


U avgustu 2022. godine je montirana prefabrikovana AB konstrukcija za objekat NOLE AGRO u Bubanj Potoku pored Beograda, površine 550  ㎡.

  • Beograd

  • NOLE AGRO

  • 2022

  • 550  ㎡