Turističko maselje u Misurati, Libija


U selu Banjica pored Kosjerića se gradi najsavremenija Fabrika za flaširanje vode.Prefabrikovana armirano-betonska konstrukcija je prilagođena zahtevima tehnologije i uslovima transporta do gradilišta.Ukupna korisna površina objekta je oko 5.000 m2.

  • MISURATI, LIBIJA

  • TURISTIČKO MASELJE

  • 2009