Zlatiborac


U sklopu Proizvodnog kompleksa ZLATIBORAC doo na lokaciji u Mačkatu izgrađen je Skladišni objekat P+1 visine 15 metara. Korisna nosivost međuspratne konstrukcije je 14 kN/m2. Ukupna površina objekata je 2.600 m2.

  • Mačkat

  • Zlatiborac

  • 2015

  • 2.600   ㎡